Over Parnas

Parnas was de kernvoorziening voor kunsteducatie in de gemeente Leeuwarden en verzorgde een compleet aanbod lessen en cursussen in alle kunstdisciplines, voor jong en oud. Parnas initieerde daarnaast projecten en activiteiten, ondermeer voor de amateurverenigingen en het onderwijs. Parnas bereikte jaarlijks 3000 cursisten en ruim 10.000 overig publiek. De organisatie telde ruim 120 medewerkers, waarvan 80 docenten.